استان اصفهان دارای 52 حسینه شهید فعال می‌باشد. به این شیوه كه پدران و مادران شهدا منزل خود را به یك حسینیه تبدیل كردند و فعالیت های فرهنگی و هنری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در این حسینیه‌ها انجام می‌دهند.

به گزارش نوید شاهد اصفهان: در استان اصفهان 52 حسینیه شهید درحال فعالیت هستند. به این شیوه كه پدران و مادران شهدا منزل خود را به یك حسینیه تبدیل كرده اند و فعالیت های فرهنگی و هنری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در این حسینیه ها انجام می دهند.

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید عباس شریفیان     

شهرستان نطنز-شهر بادرود-خ امام خمینی-خ-هلال احمر-حسینیه شهید عباس شریفیان

شهید عباس شریفیان، يكم مهر 1341، در  شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز چشم به جهان گشود. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش حميده نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. دوم آذر 1361، با سمت امدادگر در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.             

  معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید محمد بالاور         

شهرستان نطنز -بادرود-شهرک شهید رجایی -مساختمان سازمانی -پلاک 1-حسینیه شهید محمد بالاور 

شهید محمد بالاور، دوم تير 1342، در  شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز چشم به جهان گشود. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند.  کارگر بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم آذر 1361، در زبیدات عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                      معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان                                                 

حسینیه شهید محمد رضا علافیان            

شهرستان نطنز -شهر بادرود-میدان معلم-بلوار مصطفی خمینی -کوی صاحب الزمان -حسینیه شهید محمدرضا علافیان      

شهید محمد رضا علافیان، يكم تير 1341، در  شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز چشم به جهان گشود. پدرش علی، کشاورز بود و مادرش احترام نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند.  معلم بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. چهاردهم آبان 1362، در پنجوین عراق شهیدشد. پیکرش مدتها برجای ماند و پس از  تفحص، تشییع و به خاک سپرده شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                             

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید رحمت الله  رسول اف

شهرستان آران وبیدگل - خیابان مفتح، خیابان شهید رسول اف، منزل شهید رحمت اله رسول اف         

شهید رحمت الله رسول اف آرانی، بيستم مهر 1339، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش غلامحسین، عطار بود و مادرش رضوان نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند.  کارگر بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم تير 1361، در آبادان بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده محمد هلال بن علی (ع) زادگاهش واقع است. او را  امیر نيز مي ناميدند.                                                                             

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان
حسینیه شهیدان محمدرضا ومحمود  جندقیان
شهرستان آران وبیدگل - فلکه بهشتی، خیابان امامزاده قاسم، میثاق چهارم             

شهید محمد رضا جندقیان، يكم فروردين 1339، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش امرالله خان، کارگر بود و مادرش خورشيد نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند.  کارمند بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و هشتم آبان 1359، در سوسنگرد  بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) زادگاهش واقع است.     

شهید محمود جندقیان، يكم شهريور 1344، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش امرالله خان، کارمند بود و مادرش خورشيده نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و يكم اسفند 1363، در جزیره مجنون عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) زادگاهش واقع است.                                                   

 معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهیدان علی، علی اصغر ومحمد علی اربابی              

شهرستان آران وبیدگل - خیابان سلمان فارسی، کوچه شهیدان اربابی     

شهید علی اصغراربابی بیدگلی، علی اصغر/ الف -  ش : دهم مرداد 1348، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش جواهر نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و هشتم اسفند 1366، در حلبچه عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) زادگاهش واقع است. برادرانش علیمحمد و علی آقا نيز شهيدشده است.        

شهید علی آقا اربابی بیدگلی، يكم ارديبهشت 1336، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش جواهر نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال1359 ازدواج کرد و صاحب سه پسر شد. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و چهارم خرداد 1367، با سمت فرمانده گردان در آبادان بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار امامزاده هادی (ع) آران و بیدگل واقع است. برادرانش علی اصغر و علیمحمد نيز شهيدشده است.

شهید علی محمد اربابی بیدگلی، يكم اسفند 1344، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش نصرت الله، کشاورز بود و مادرش جواهر نام داشت. تا دوم متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. سال1364 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. پنجم دي 1365، با سمت فرمانده ستاد در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) زادگاهش واقع است. برادرانش علی آقا و علی اصغر نيز شهيدشده است.                                              

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید جواد  عنایتی       

آران وبیدگل ، نواب صفوی، روبروی تربیت بدنی، حسینیه شهید جواد عنایتی

شهید جواد عنایتی بیدگلی، بيستم ارديبهشت 1343، در شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش علیمحمد، مصالح فروش بود و مادرش اشرف السادات نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و هفتم دي 1365، با سمت مسئول طرح و برنامه قرارگاه در آبادان بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده هادی(ع) زادگاهش واقع است.                                                                               

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید احمد نصیریان   

آران وبیدگل،نوش آباد، منطقه شهید منتظری، کوچه پنبه دوزی             

شهید احمد نصیریان نوش آبادی، يكم مهر 1346، در شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش عزیزالله، کارگر بود و مادرش کبرا نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست. به عنوان  پاسدار وظیفه در جبهه حضور يافت. بيست و پنجم اسفند 1366، در آبادان بر اثر اصابت گلوله شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                             

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید خلیل صادقی      

شهرستان اردستان،زواره -خ آزادی -کوچه شهید خلیل صادقی              

شهید خلیل صادقی حبیب آبادی، دهم فروردين 1342، درروستاي حبیب آباداز توابع شهرستان اردستان چشم به جهان گشود. پدرش علی اکبر، کشاورز بود و مادرش فرخ خانم نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. ششم آبان 1362، در مریوان بر اثر اصابت ترکش به سینه و پا توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زواره واقع است.                                                                    

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید احمد اصغری     

برخوار،شهرستان برخوار ، کمشچه ، بلوارنبی اکرم(ص)خیابان شهیداحمدجعفری

شهید احمد اصغری کمشچه، يكم فروردين 1349، در شهر کمشچه از توابع شهرستان برخوار چشم به جهان گشود. پدرش علی، کارگر بود و مادرش فرخ نام داشت.  دانش آموز سوم راهنمایی بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. هفتم اسفند 1365، با سمت راننده لودر در آبادان بر اثر اصابت ترکش به سر و پاها شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                           

   معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان                                                                                              

حسینیه شهید محمدصادق شفیعی            

شهرستان خوانسار-خیابان آیت اله غضنفری-چیتگاه- حسینیه شهید محمدصادق شفیعی         

شهید محمد صادق شفیعی، يكم خرداد 1341، در شهرستان خوانسار چشم به جهان گشود. پدرش حسن، آهن فروش بود و مادرش اشرف نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته عمران درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. يازدهم آبان 1361، در سومار بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سر و صورت و پا توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.                                                                            

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید جمال گنجعلی     

شهرستان شاهین شهرومیمه، حافظ شمالی  - فرعی 4 شرقی - پ 39   

شهید جمال گنجعلی، سي‌ام ارديبهشت 1344، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمدعلی، مغاره دار بود و مادرش صديقه نام داشت.  دانش آموز اول متوسطه بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و يكم ارديبهشت 1361، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای شاهین شهر واقع است.                                                                            

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید حسین بیدرام      

شهرستان شاهین شهرومیمه،خیابان عطار - 8 غربی - پ 35               

شهید حسین بیدرام گرگابی، چهارم فروردين 1345، در شهر گرگاب از توابع شهرستان شاهین شهر و میمه چشم به جهان گشود. پدرش عباس، کشاورز بود و مادرش صديقه نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. سال1361 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و يك دختر شد. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و هفتم تير 1368، با سمت فرمانده گردان در خرمشهر بر اثر غرق شدن در آب حوادث غیرمترقبه شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                          

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید رحمت اله ذوالفقاری          

شهرستان فریدن،داران ،خ استقلال ،کوچه ششم شرقی           

شهید رحمت الله ذوالفقاری، پنجم آبان 1342، درروستاي نماگرداز توابع شهرستان فریدن چشم به جهان گشود. پدرش حاجی محمد، کشاورز بود و مادرش محترم نام داشت.  دانش آموز چهارم متوسطه بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. شانزدهم مهر 1359، در فریدن بر اثر اصابت سهوی گلوله هنگام آموزش نظامی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است                                                                  

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهید علی الله یورتی

شهرستان فریدن ،روستای قودجانک ،منزل حاج رضا اله یورتی          

شهید علی اله یورتی، دهم مهر 1350، درروستاي قودجانکاز توابع شهرستان فریدن چشم به جهان گشود. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش سارا نام داشت. تا دوم راهنمایی درس خواند. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. سي و يكم خرداد 1366، در ماووت عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                 

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید شیر محمد افشاری              

شهرستان فریدن ،روستای بادجان ،منزل علی محمد افشاری  

شهید شیر محمد افشاری بادجانی، بيست و نهم اسفند 1346، درروستاي بادجاناز توابع شهرستان فریدن چشم به جهان گشود. پدرش لطیف آقا، کشاورز بود و مادرش حبيبه نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند.  کارگر بود. سال1364 ازدواج کرد و صاحب يك پسر شد. از سوی ارتش در جبهه حضور يافت. بيست و دوم تير 1367، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                     

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهید جهانگیر کریمی

شهرستان فریدن ،روستای سینگرد ،منزل رحمن کریمی        

شهید جهانگیر کریمی، پانزدهم دي 1346، درروستاي سنگرد از توابع شهرستان چادگان چشم به جهان گشود. پدرش رحمان، کشاورز بود و مادرش زهراخاتون نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  کشاورز بود. به عنوان  سرباز ژاندارمری در جبهه حضور يافت. يكم آذر 1366، در حاج عمران عراق بر اثر اصابت ترکش خمپاره به سینه شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای سینگرد واقع است.                                                                  

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهیدان محمدرضا و علیرضا سهایی         

شهرستان کاشان -خیابان امیرکبیر-خ سلمان           

شهید علیرضا سهایی، چهارم ارديبهشت 1342، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش محمود، بازنشسته آموزش و پرورش بود و مادرش قدسیه نام داشت.  دانش آموز پایان دوره متوسطه در رشته  تجربی بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم آبان 1361، در رود دویرج بر اثر غرق شدن در رودخانه حوادث غیرمترقبه شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای دارالسلام کاشان واقع است. برادرش محمدرضا نيز شهيدشده است.      

شهید محمد رضا سهایی، چهارم ارديبهشت 1345، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش محمود، بازنشسته آموزش و پرورش بود و مادرش قدسیه نام داشت.  دانش آموز پایان دوره متوسطه در رشته انسانی بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. چهارم دي 1365، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر و صورت شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای دارالسلام کاشان واقع است. برادرش علیرضا نيز شهيدشده است.                                                          

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید نجفعلی صلواتی 

حسینیه کاشان -خیابان شهید بهشتی - ابتدای خ شهید زیارتی  

شهید نجفعلی صلواتی نوش آبادی، يكم ارديبهشت 1342، در شهر نوش آباد از توابع شهرستان آران و بیدگل چشم به جهان گشود. پدرش محمد، کارگرکارخانه کاموا بود و مادرش ام البنين نام داشت.  دانش آموز اول متوسطه بود. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. دوم آبان 1360، در دارخوین بر اثر اصابت گلوله شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                        

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهید احسان صلواتی  کاشان      

شهرستان کاشان- خیابان آیت اله سعیدی _کوچه شهید درخشش پور -پشت کتابخانه ارشاد اسلامی       

شهید احسان صلواتی مطلق، هفدهم شهريور 1348، در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش محمد، کارگر کارخانه مخمل بافی بود و مادرش فخري نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  کارگر چاپخانه بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و دوم اسفند 1363، در شرق دجله عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای دارالسلام کاشان واقع است.                                                                               

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید ماشااله قربانپور 

شهرستان کاشان -بلوار شهید چمران-کوچه شهید قربان پور   

شهید ماشاء الله قربان پور، دوازدهم اسفند 1321، درروستاي یزدلان ابوزیدآباد از توابع شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش میرزا، کشاورز بود و مادرش معصومه نام داشت. در حد خواندن ونوشتن سواد آموخت. سال1345 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و ششم دي 1365، با سمت مسئول گردان زرهی لشگر 25 کربلا در شلمچه بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای دارالسلام کاشان واقع است.                                                                               

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید اصغر وهابی

شهرستان کاشان ، قمصر - محله بالا سررود         

شهید اصغر وهابی قمصری، يكم خرداد 1346، در شهر قمصر از توابع شهرستان کاشان چشم به جهان گشود. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش بتول نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  نقاش ساختمان بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. دهم اسفند 1362، در طلاییه بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای سررود واقع است.                                                                   

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید غلامرضا عزیزی              

اصفهان، بلوار کشاور، خ کشاورزی،  کوچه 17،  پلاک 13

شهید غلامرضا عزیزی کاونایی،  پانزدهم مرداد 1340، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش قدم، باغبان بود و مادرش جميله نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  کارگر بنا بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. چهارم مرداد 1360، در مریوان بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.                                                                 

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید محسن شریفی    

اصفهان ،رهنان،خ شهید مطهری،ک باغ حاجی،ک ش شریفی               

شهید محسن شریفی رنانی، يكم تير 1339، در شهر رهنان از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش مصطفی، کشاورز بود و مادرش نصرت نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی درس خواند.  کشاورز بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. نهم مرداد 1360، با سمت آر پی جی زن در آبادان بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در تکیه سادات زادگاهش واقع است.                                                                        

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید علی بابامزروعی

اصفهان،خانه اصفهان،خ شهید اسماعیلی ،خ ش امینی ،پ33

شهید علی  بابا مزروعی سبدانی، نهم بهمن 1326، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش عباسعلی، کشاورز بود و مادرش سکينه نام داشت. خواندن ونوشتن نمی دانست.  نقاش ساختمان بود. سال1352 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و يك دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. نوزدهم بهمن 1361، با سمت خط شکن در فکه ایلام بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهيد شد. پیکرش مدتها برجای ماند و پس از  تفحص، تشییع و به خاک سپرده شد. مزار او در گلزار شهدای مارچین واقع است. برادرش صفر نيز شهيدشده است.                                                                           

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید حسن حجاریان   

اصفهان ،خ طالقانی ، خ آیت اله زاهد ،ک 5 ،ب ش حجاریان               

شهید حسن حجاریان، دوم شهريور 1342، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش جواد، سنگ تراش بود و مادرش زهرا نام داشت.  دانش آموز پایان دوره متوسطه در رشته ریاضی بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. دوم اسفند 1360، با سمت معاون فرمانده گروهان لشگر 14 امام حسین(ع) در تنگه چزابه شهید شد. تا کنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.                                                                             

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید محمدقلی  باقری

شهرستان لنجان فولادشهر- فاز یک - فرعی 30 پ 58        

شهید محمد قلی باقری، چهارم تير 1337، در شهرستان فسا چشم به جهان گشود. پدرش رضا، کشاورز بود و مادرش جهان نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  کارگر ذوب آهن بود. سال1358 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و يك دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و ششم اسفند 1364، در اروندرود بر اثر اصابت گلوله شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای شیراز واقع است.                                                                           

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه سید قدرت اله  موسوی

شهرستان لنجان،فولادشهر-آ6 - بهار 8 سمت چپ پ 15      

شهید سید قدرت الله موسوی، پانزدهم بهمن 1338، در شهرستان خرمشهر چشم به جهان گشود. پدرش سیدغلامحسین، بازنشسته گمرک خرمشهر بود و مادرش کبرا نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته برق درس خواند.  کارمند بود. سال1359 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و سه دختر شد. دوم فروردین ماه 1365، در حاج عمران مجروح و سيزدهم آبان 1373، بر اثر عوارض ناشی از آن شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای ازنا واقع است. برادرش سیدحشمت الله نيز شهيدشده است.                                                                    

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید فتح اله دهخدا     

شهرستان فلاورجان شهر ابریشم حسن آباد منزل شخصی شهید فتح اله دهخدا       

شهید فتح الله دهخدا، سوم تير 1338، درروستاي حسن آباد از توابع شهرستان فلاورجان چشم به جهان گشود. پدرش قدمعلی، کشاورز بود و مادرش حبیبه نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  کشاورز بود. سال1359 ازدواج کرد و صاحب سه دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. چهارم دي 1365، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. برادرش اسماعیل نيز شهيدشده است.                                                                     

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید محمدعلی رضایی

شهرستان فلاورجان جولرستان کوی شهید بهشتی 4 روبروی مسجد صاحب الزمان              

شهید محمد علی رضایی دینانی، بيست و پنجم مهر 1339، درروستاي جولرستان از توابع شهرستان فلاورجان چشم به جهان گشود. پدرش کرمعلی، کشاورز بود و مادرش سلطان نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. سال1361 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و دو دختر شد. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. بيست و هفتم اسفند 1366، با سمت فرمانده خدمات مهندسی در حلبچه عراق بر اثر مصدومیت شیمیایی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                 

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید سیدباقر موسوی 

شهرستان فلاورجان قهدریجان خ شریعتی خ شهید محراب روبروی حسینیه اعظم ک شهید سیدباقر موسوی        

شهید سید باقرموسوی قهدریجانی، دهم مرداد 1333، در شهر قهدریجان از توابع شهرستان فلاورجان چشم به جهان گشود. پدرش سیدهاشم، و مادرش زبيده نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال1356 ازدواج کرد و صاحب دو دختر شد. به عنوان  پاسدار وظیفه در جبهه حضور يافت. يكم فروردين 1361، با سمت آر پی جی زن در رقابیه شوش بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                           

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید عباسعلی پاکباز  

شهرستان فلاورجان خ امام روبروی پاساژ انقلاب هیئت رزمندگان اسلام              

شهید عباسعلی پاکباز، نهم دي 1309، در شهرستان فلاورجان چشم به جهان گشود. پدرش حسن، و مادرش گوهربيگم نام داشت. تا خواندن و نوشتن درس خواند.  کارگر بود. سال1339 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و چهار دختر شد. دهم شهريور 1366، در کارخانه ذوب آهن بر اثر حملات توپخانه ای شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                     

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید سید فرزاد حسینی

اصفهان-منطقه 2،دروازه شيرازخيابان مرداويج خيابان جابركوچه شهيدفرزادحسيني پلاك128 طبقه 1 واحد 1   

شهید سید فرزاد حسینی، دوم مهر 1342، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش سیدعلی، کارمند کشاورزی بود و مادرش پری نام داشت.  دانش آموز چهارم متوسطه در رشته عمران بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. سوم خرداد 1361، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.                                                                               

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهیدان مهدی وعلیرضایزدانبخش

 اصفهان-منطقه 2،خ عبدالرزاق ک بازارچه حاج محمد جعفر مقابل مسجد آيت الله درچه اي بن بست ش شاهرخ اصفهاني پ 66       

شهید مهدی یزدانبخش، سوم بهمن 1338، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسن، پاسدار بود و مادرش اقدس نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند. به عنوان  پاسدار وظیفه در جبهه حضور يافت. يازدهم آبان 1361، با سمت فرمانده گروهان لشگر 14 امام حسین در عین خوش دهلران بر اثر اصابت ترکش خمپاره به قلب توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است. برادرش علیرضا نيز شهيدشده است.  

شهید علیرضا یزدان بخش، بیستم شهریور 1346، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسن، پاسدار بود و مادرش اقدس نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و يكم دي 1361، با سمت تخریب چی در پاسگاه زید عراق بر اثر شدت جراحات شهيد شد. پيکرش مدتها برجاي ماند وپس از تفحص وتشييع به خاک سپرده شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است. برادرش مهدی نيز شهيد شده است.                                                         

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهید مصطفی اقاتهرانی

اصفهان-منطقه 2،چهارراه نقاشی اول خ نشاط دست راست جنب مسجد شیخ یوسف پ

شهید مصطفی آقاتهرانی، سي‌ام شهريور 1339، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش اکبر، کارگر سنگ بر بود و مادرش ربابه نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و يكم خرداد 1360، در دارخوین بر اثر اصابت گلوله به سینه شهيد شد. پيکرش مدتها برجاي ماند وپس از تفحص وتشييع به خاک سپرده شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.                                                                  

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهیدان  موسی وقربانعلی صالحی             

اصفهان-منطقه 2،خيابان سجاد-كوچه شهيدان غلامعليان -كوچه شهيدمهياري- پلاك48        

شهید موسی صالحی، سي‌ام ارديبهشت 1349، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش علیمراد، بازنشسته ذوب آهن بود و مادرش قدم خير نام داشت. تا اول راهنمایی درس خواند.  امدادگر بود. به عنوان  جهادگر در جبهه حضور يافت. بيست و سوم دي 1365، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است. برادرش قربانعلی نيز شهيدشده است.    

شهید قربانعلی صالحی، پنجم فروردين 1345، درروستاي اکبرآباد از توابع شهرستان مسجدسلیمان چشم به جهان گشود. پدرش علیمراد، بازنشسته ذوب آهن بود و مادرش قدم خير نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و نهم مهر 1362، در مریوان بر اثر انفجار مین و اصابت ترکش انفجار مين شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است. برادرش موسی نيز شهيدشده است.                                                                

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید منصور کرمانی

اصفهان منطقه دو ،خ زینبیه-سه راه فاطمیه-جنب قنادی رضوی-ک شهید کرمانی-

شهید منصورکرمانی حبیب آبادی، شانزدهم آبان 1341، در شهرستان ارومیه چشم به جهان گشود. پدرش حسن، کادر ارتش بود و مادرش محترم نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته حسابداری درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  جهادگر در جبهه حضور يافت. يازدهم اسفند 1362، بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.                                                                     

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهید سیف الله اقاطهرانی           

اصفهان منطقه دو ، خ نشاط روبروي پست کوچه هاشم بيگ بن بست ش- محمدعلي  بديهي

شهید سیف الله آقاطهرانی، چهارم مهر 1315، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش غلامعلی، راننده تاکسي بود و مادرش ربابه نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  سنگ تراش بود. سال1338 ازدواج کرد و صاحب يك پسر و چهار دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. دوم مرداد 1361، در سوسنگرد  بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. تا کنون اثری از پیکرش بدست نیامده است.                                                                               

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید اکبر شفیعی

اصفهان منطقه دو ،خيابان كاوه - خيابان ال احمد - خيابان ايمان پلاك 25             

شهید اکبر شفیعی، سوم بهمن 1339، در شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش حسین، راننده بود و مادرش مريم نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  تعمیرکار خودرو بود. سال1358 ازدواج کرد و صاحب يك پسر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. چهارم فروردين 1361، با سمت مسئول واحد تبلیغات در رقابیه شوش بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای زادگاهش واقع است.

حسینیه شهیدان منصور و محمودسلیمانی               

شهرستان نجف آباد -صالح آباد -خیابان منتظری جنوبی -کوی شهید محمود سلیمانی -پلاک 8              

شهید منصورسلیمانی نجف آبادی، هجدهم اسفند 1345، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش حسین، چوپان بود و مادرش منور نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  تعمیرکار خودرو بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و هشتم مهر 1362، در بانه بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای صالح آباد واقع است. برادرش محمود نيز شهيدشده است.  

شهید محمود سلیمانی، بيستم فروردين 1343، درروستاي صالح آباد از توابع شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش حسین، چوپان بود و مادرش منور نام داشت.  دانش آموز سوم متوسطه در رشته  تجربی بود. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و سوم تير 1361، در شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. برادرش منصور نيز شهيدشده است.

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهید حسینعلی ابوالقاسمی 

شهرستان نجف آباد،خیابا ن امام خمینی -خیابان بیست و دو بهمن جنوبی -کوی شهید عبداله کاظمی پ 36          

شهید حسینعلی ابوالقاسمی، دوازدهم شهريور 1323، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش محمداسماعیل، کشاورز بود و مادرش نرجس نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  کارگر ذوب آهن بود. سال1345 ازدواج کرد و صاحب سه پسر و يك دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و يكم بهمن 1364، با سمت نیروی واحد تدارکات در اروندرود بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید حسینعلی امیر خانی

شهرستان نجف آباد- خیابان امیر کبیر - کوی شهید محسن مویدی - پلاک 3         

شهید حسینعلی امیرخانی  نجف آبادی، نوزدهم اسفند 1316، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش محمود، کشاورز بود و مادرش خاور نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  کشاورز بود. سال1341 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و سه دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و هفتم بهمن 1364، در فاو عراق بر اثر سوختگی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید محسن غیور       

شهرستان نجف آباد  ، شریعتی  ک شهید عظیما  کوچه اول سمت راست کوی شهید محسن غیور  پ 8               

شهید محسن غیور، بيست و پنجم مرداد 1345، در شهرستان نجف آباد چشم به جهان گشود. پدرش ابراهیم، کيوسک قهوخانه دار بود و مادرش رقيه نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. سال1364 ازدواج کرد. به عنوان  پاسدار وظیفه در جبهه حضور يافت. بيست و پنجم بهمن 1364، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید  رضا ادیمی       

شهرستان نجف آباد  ،گلدشت - خیابان منتظری-بن بست اول- جنب مهد کودک- منزل دوم    

شهید رضا ادیمی، چهارم مرداد 1311، در شهرستان چابهار چشم به جهان گشود. پدرش ابراهیم، معلم آموزش و پرورش بود و مادرش ربابه سلطان نام داشت.  تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.  انباردار ذوب آهن بود. سال1351 ازدواج کرد و صاحب دو پسر و يك دختر شد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و دوم ارديبهشت 1363، در هورالهویزه بر اثر اصابت ترکش به سر شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.                                                                       

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید محمدحسن طایی

شهرستان ،سمیرم خیابان قدس

شهید محمد حسن طائی، يكم بهمن 1341، در شهرستان سمیرم چشم به جهان گشود. پدرش عین الله، کشاورز بود و مادرش سکينه نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه در رشته انسانی درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. پنجم آذر 1361، در سنندج بر اثر اصابت گلوله توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                   

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  سردار شهید ناصر آقایی

شهرستان سمیرم بلوار ابشار کوچه تمدن بن بست هود           

شهید ناصر آقایی سمیرمی، سيزدهم ارديبهشت 1342، در شهرستان سمیرم چشم به جهان گشود. پدرش عباس، کارمند بود و مادرش سکينه نام داشت.  تا پایان دوره متوسطه درس خواند و دیپلم گرفت. به عنوان  پاسدار در جبهه حضور يافت. نوزدهم بهمن 1364، با سمت فرمانده گروهان- تیپ 15 امام حسن در آبادان بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                     

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید مهدی مولائی

شهرستان گلپایگان،گوگد-جاده نیوان- خیابان مصطفی خمینی-کوچه شهید مهدی مولائی-منزل شهید مولائی         

شهید مهدی مولایی،  دهم فروردين 1343، در  شهر گوکد از توابع شهرستان گلپایگان چشم به جهان گشود. پدرش ابوطالب، بيکار بود و مادرش زهرابي بي نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند. به عنوان  سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. هفدهم اسفند 1363، در پيرانشهر بر اثر اصابت گلوله توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.                                                                    

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه  شهید اسماعیل باقری

شهرستان گلپایگان-خیابان آیت اله خوانساری-کوچه شهید باقری            

شهید اسماعیل باقری، هفدهم بهمن 1345، در شهرستان گلپايگان چشم به جهان گشود. پدرش عروجعلی، کاسب بود و مادرش صديقه نام داشت. تا سوم متوسطه درس خواند. به عنوان  سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. هفتم آبان 1365، در پادگان الله اکبر اسلام آباد غرب بر اثر اصابت ترکش به سر و سینه توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای امامزاده محمد هلال بن علی (ع) آران و بیدگل واقع است.

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید رضاقلی خلیلی

شهرستان چادگان  بلوار آزادی -کوی شهیدان خلیلی              

شهید رضا قلی خلیلی، بيست و سوم شهريور 1340، درروستاي ازونبلاغاز توابع شهرستان فریدن چشم به جهان گشود. پدرش محموداقا، کشاورز بود و مادرش طلعت نام داشت.  تا پایان دوره ابتدایی درس خواند.  کشاورز بود. سال1359 ازدواج کرد. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. دهم ارديبهشت 1361، در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است. 

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید رضا خضری

جرقویه، حمد آباد، بلوار امام خمینی ، خ شهرداری، کوچه شهید خضری

شهید رضا خضری، نهم شهريور 1339، در شهر محمدآباد از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمد، کارگر بود و مادرش بی بی فاطمه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته آموزش فرهنگی درس خواند. معلم بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. بيست و سوم اسفند 1363، در هورالهویزه بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.پ

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید محمد رضا زمانی چریانی

اصفهانک ، چریان، خ ولیعصر ، کوچه شهید زمانی

شهید محمد رضا زمانی چریانی، يكم فروردين 1339، درروستاي چریان از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش قربانعلی، کشاورز بود و مادرش سکينه نام داشت. تا پایان دوره کارشناسی در رشته ریاضی درس خواند. سال1363 ازدواج کرد و صاحب يك دختر شد. به عنوان پاسدار در جبهه حضور يافت. پنجم اسفند 1365، با سمت معاون فرمانده گردان در آبادان بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلستان شهدای اصفهان واقع است.

معرفی حسینیه های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید علی ابراهیمی محمد آبادی

جرقویه، حمد آباد، خ جهاد، بلوار امام خمینی، کوچه شهید ابراهیمی

شهید علی ابراهیمی محمدآبادی، بهمن 1337، در شهر محمدآباد از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش محمد، کشاورز بود و مادرش رقيه نام داشت. تا پایان دوره متوسطه در رشته اقتصاد درس خواند. معلم بود. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. نهم ارديبهشت 1365، در فاو عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


معرفی حسینیه‌های شهید استان اصفهان
حسینیه شهید اصغر طیبی
حسن آباد-خ استقلال- ک امام هادی(ع)-ک امام حسن عسگری(ع)
شهید اصغر طیبی پنجم فروردين 1343، در شهر حسن آباد از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش علیمحمد، کشاورز بود و مادرش فرخ نام داشت. تا دوم ابتدایی درس خواند. کارگر بود. سال 1358 ازدواج کرد. به عنوان بسیجی در جبهه حضور يافت. نوزدهم ارديبهشت 1361، در ام الرصاص عراق بر اثر اصابت ترکش شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.


معرفی حسینیه‌های شهید استان اصفهان

حسینیه شهید حسین غلامپور
جرقویه سفلی- سیان - خ اصلی
شهید حسین غلامپور، هشتم اسفند 1345، در روستاي سیان از توابع شهرستان اصفهان چشم به جهان گشود. پدرش اسفندیار، کشاورز بود و مادرش فاطمه نام داشت. تا پایان دوره راهنمایی درس خواند. به عنوان  بسیجی در جبهه حضور يافت. يازدهم آبان 1361، در عین خوش دهلران بر اثر اصابت ترکش توسط نیروهای عراقی شهيد شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.

منبع: اداره فرهنگی تبلیغات استان اصفهان                                              

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده