نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
ما بی‌شناسنامه نیستیم

ما بی‌شناسنامه نیستیم

در قسمتی از وصیت نامه شهید آیت الله بهشتی آمده است: «ما در این آب و خاک سبز می شویم، ما بی شناسنامه نیستیم»...