نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

دروازه بان

دروازه بان

بابای من دروازه ­بان است / دروازه ­بانی فرز و عالی / سد می­کند دروازه‌ها را / با یک عصای خشک و خالی