نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کلید دفاع از منافع ملی، حمایت از جوانان متخصص ایرانی است

کلید دفاع از منافع ملی، حمایت از جوانان متخصص ایرانی است

سردار عبدالفتاح اهوازیان میگوید: «ما باید شایسته سالاری کنیم. باید جوانان را نگاه کنیم اول تخصصشان را ببینیم اینکه رابطه‌شان با کشور و منافع ملّی چگونه است. امروز ایرانیان به‌خصوص جوانان همه تحصیل‌کرده هستند. پس ما الان باید دنبال شایسته سالاری باشیم دنبال افرادی باشیم که اخلاق مدار باشند و نسبت به وطن، مردم‌شان و منافع ملّی‌شان غیرت داشته و حریص باشند و از داشته‌های مملکت شان دفاع کنند.»