نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

اشعاری به مناسبت «انتخابات» منتشر شد

اشعاری به مناسبت «انتخابات» منتشر شد

شاعر آزاده و جانباز «علیرضا لطفی» متخلص به حامد اصفهانی اشعاری را به مناسبت فرارسیدن انتخابات 11 اسفندماه سال جاری سرود که نوید شاهد اصفهان آن را برای علاقمندان منتشر کرد.