نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

آرشیو کامل
اخبار فرهنگی
آرشیو
طرح «یک شهید؛ یک خیّر»، برای حمایت از خانواده‌های کم بضاعت، به نیت یک یا چند شهید اجرا می‌شود

طرح «یک شهید؛ یک خیّر»، برای حمایت از خانواده‌های کم بضاعت، به نیت یک یا چند شهید اجرا می‌شود

نوید شاهد - معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد اصفهان، در گفتگویی اظهار داشت: مراکز خیریه، هیأت مذهبی، مساجد و مراکز فرهنگی اصفهان در موج دوم و سوم کمک‌های مومنانه مردمی طرح «یک شهید یک خیّر» را برای حمایت از خانواده‌های کم بضاعت به نیت یک یا چند شهید اجراء می‌کنند.