نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مناجاتنامه شهید حسین آهنین پنجه

مناجاتنامه شهید حسین آهنین پنجه

نوید شاهد - ای خدای عزو جل و نگهبان بندگانت، ای بزرگتر از همه چیز، ای بی نیاز ای که همتایی برایت نمیتوان دانست، ای پرورش دهنده تمام موجودات تو که چرخاننده این جهان با عظمت هستی و تمام حرکات زیر نظر توست و به میل و خواسته خودت رفتار میشود.
مناجاتنامه شهید عبدالله آل ابراهیم

مناجاتنامه شهید عبدالله آل ابراهیم

نوید شاهد - اي خدا، اي نهايت آرزويم، اي زيباترين مطلوبم. اي تنها پاسخگويم، اي محبوب دلم، دلم را بر جريان زلال توبه پذيرت زنده نگهدار . من اينک با بالهاي تواضع به بارگاه تو بازگشته ام.
مناجاتنامه شهید علی آلو/خدایا یاریمان کن تا انسانی باشیم که تو می خواهی

مناجاتنامه شهید علی آلو/خدایا یاریمان کن تا انسانی باشیم که تو می خواهی

نوید شاهد - خدایا، ای خدا، مارا به حال خویش رها مکن. تنهایمان مگذار، یاریمان کن تا انسانی باشیم که تو میخواهی. مگذار برای غیر تو کار کنیم. مخواه جز در راه تو در راهی دیگر قدم نهیم.
اي دادگر بي همتا بما بياموز که چگونه غالب شويم

اي دادگر بي همتا بما بياموز که چگونه غالب شويم

نوید شاهد - اي دادگر بي همتا بما بياموز که چگونه غالب شويم بر هواي نفس بر ابليس نامرئي درون خويش - بما بياموز که آدمياني باشيم با فضيلت - پرهيزکار ...
بارالها مهدي قائم اين اسوه آخرين را مورد حمايت و عنايتت قرار ده

بارالها مهدي قائم اين اسوه آخرين را مورد حمايت و عنايتت قرار ده

نوید شاهد - پروردگارا اي هستي به تو آغازيد و وجود عالم بوجود توست. بارالها مهدي قائم اين اسوه آخرين را مورد حمايت و عنايتت قرار ده و او را از ما بندگان فرو رفته در گناهان راضي و خشنود فرما.
مناجاتنامه شهید حسن ابراهیمی/ فضل تو عیب ها بپوشاند...

مناجاتنامه شهید حسن ابراهیمی/ فضل تو عیب ها بپوشاند...

نوید شاهد - ای پروردگار بزرگ، فضل تو عیب ها بپوشاند و گناهان ببخشاید و مداراها بکار برد. ولی عدل تو بر قانون معرفت به سیئات و معاصی مجازات دهد و گناهکار را بسزای گناهش برساند.