نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

مواظب نفس اماره باشید

مواظب نفس اماره باشید

برای پیشگیری از این آلودگی ها باید نفس اماره مورد مواخذه و سوال و تببیه قرار بدهیم که اگر نفس آزاد باشد معتاد به خیانت و و معصیت میگردد و در این صورت بازگشت مشکل است و روش دیگر پیشگیری نیاز به تمرین یک سوی مسائل معنوی است تا برای او به صورت ملکه درآید و آنچنان با خوبیها انس بگیرد که دیگر از گناه متنفر باشد در این رابطه بافت درونی انسان به طریقی است که میل دارد برای اکثر و گاهی اوقات بنشیند و درد دل کند و خواسته ها و معصیت های درونی خویش را با معشوق خود بیان کندحال اگر این معشوق خدا باشد اورا به عنوان محرم انتخاب کنید مطمئن بدانید نجات خواهد یافت
اسلام واقعی در گرو ولایت فقیه است

اسلام واقعی در گرو ولایت فقیه است

و اما ای برادران بسیج: که تمام عشق شما امام است و قلب شما بخاطر امام و اسلام و انقلاب می تپد امیدوارم که همیشه مومن موید باشید و در نهایت از تمامی افرادی حلالیت می طلبم دوست دارم.
سروده ای در وصف «مادر»

سروده ای در وصف «مادر»

دلم بسته به تار و موی مادر *** به نازم طره گیسوی مادر *** محیط خانه جانم شب و روز *** بود روشن ز شمع روی مادر *** به پهلویم رود صدر خار اندوه *** نباشم گر شبی پهلوی مادر
وصیتی از يک سرباز کوچک امام زمان (عج)؛ مسجد مهمترین سنگر «اتحاد» مسلمانان است

وصیتی از يک سرباز کوچک امام زمان (عج)؛ مسجد مهمترین سنگر «اتحاد» مسلمانان است

پيام من به عنوان يک سرباز کوچک امام زمان (عج) به شما مردم مسلمانان اين است که همان طوری که با هم اتحاد داشتيد و انقلاب کرديد با همان اتحاد از انقلاب اسلامی و امام عزيز حفاظت و نگهداری کنيد. مساجد که اولين و مهمترين سنگر پيروزی ما بود نبايد خالی باشد.
من از سرورم حسین(ع) درس مبارزه و جهاد و درس شهادت را فرا گرفتم

من از سرورم حسین(ع) درس مبارزه و جهاد و درس شهادت را فرا گرفتم

شهید «اباسعد حنیفه ای» در وصیت نامه خود نگاشته است؛ می دانم که از دست دادن من شاید برایتان سنگین نبود، من که یک تار موی امام حسین(ع) نمی شوم. مگر آنها نبودند که کشته شدند تا دین پا بر جا ماند. من از آقا و سرورم حسین(ع) درس مبارزه و جهاد و درس شهادت را یاد گرفتم. من آموختم که زندگی مادی کِسل بار است و نباید منتظر باشیم تا مرگ ما را فرا گیرد، بلکه ما باید سراغ مرگ برویم.
زینب گونه پیام شهدا را برسانید

زینب گونه پیام شهدا را برسانید

خواهران گرانمایام زینب گونه زندگی کنید و نسلی که در آینده تربیت کرده و می کنید آن چنان تربیت نمائید که روح اسلام را در فرزندانتان پیاده نمائید و اسلام واقعی را فراموش نکنید در شهادتم بر مصیبت زینب و زهرا گریه کنید و مادر عزیزم با بودن و استواری است در زندگی نقش مادران صدر اسلام را داشته باش همچنانکه قبلاً هم داشته اید.