نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

همگرایی معنایی میان شعر و داستان دفاع مقدس

همگرایی معنایی میان شعر و داستان دفاع مقدس

مقاله حاضر با درنگ در اشعار و داستان های دفاع مقدس، این وجوه همگرایی را با شواهد متعدد و در تقسیماتی نظیر مضامین دینی و عرفانی، یاد کردن انقلابیان، تطبیق تاریخ و اعتراض و تحذیر نشان داده است و پیش از بحث اصلی علاوه بر مقدمه، وضعیت شعر و داستان دفاع مقدس را بررسی کرده است.
بررسی و تحلیل تکنیک ها و الگوهای طنز در داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس

بررسی و تحلیل تکنیک ها و الگوهای طنز در داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس

هدف این مقاله تحلیل و تبیین ساز و کارها بر اساس بررسی 4 داستان طنز آمیز از میان داستان های برگزیده ادبیات دفاع مقدس است.
آسیب شناسی ادبیات دفاع مقدس

آسیب شناسی ادبیات دفاع مقدس

آنچه جنگ تحميلي هشت ساله ايران را با همه جنگ‌هاي جهان متمايز كرده است، درونمايه و محتواي اين جنگ بوده است و آن درونمايه توانسته است شكلي حماسي و بي‌نظير به اين جنگ ببخشد . آنچه امروز به عنوان ادبيات مي‌شناسيم، مجموعه آثار مكتوب شامل شعر، نثر و آثار شفاهي شامل متل‌ها و ضرب‌المثل‌هاي عاميانه و قصه‌هايي است كه در هر محيط رنگ و شكل محيطي به خود مي‌گيرد. آنچه در اين مقال مورد نظر است ادبيات محض و به معني اخص داستان و رمان است و آنچه به شكل خاص از آن صحبت خواهيم كرد، ادبيات دفاع مقدس مي‌باشد كه نوعي از ادبيات حماسي و جنگي است.
آسیب شناسی نمایشنامه های دفاع مقدس

آسیب شناسی نمایشنامه های دفاع مقدس

نمایشنامه نویسی دفاع مقدس یا ادبیات نمایشی دفاع مقدس، گونه ای از ادبیات نمایشی است که هویت خود را از خاطرات، یادداشت ها، گزارش ها، زندگینامه ها، داستان و تاریخ رسمی به دست آورده است
جلوه های ادبیات پایداری در کلام امام خمینی (ره)

جلوه های ادبیات پایداری در کلام امام خمینی (ره)

در این مقاله سعی بر این است تا با توجه به مبانی ادبیات پایداری، جلوه های ادبیات پایداری را در کلام امام خمینی(ره) تحلیل کنیم.
بررسی مقایسه ای ادبیات جنگ و ساختار آن در کشورهای ایران و فرانسه

بررسی مقایسه ای ادبیات جنگ و ساختار آن در کشورهای ایران و فرانسه

این مقاله می کوشد رویکرد ادبیات داستانی ایران را به مقوله ی جنگ ارزیابی کند و آن را با ادبیات جنگ فرانسه و ساختار آن در زمان جنگ جهانی دوم مقایسه نماید.
۱