نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - زندگینامه
برچسب: زندگینامه
خراشادی زاده " اقدام به انتشار فرازی از زندگینامه این...
کد خبر: ۴۷۵۳۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


کتاب "عطر شقایق" خاطرات و زندگینامه سردار شهید "علی نوری...
برعهده داشته است شرح کوتاه کتاب حاوی زندگینامه و خاطراتی...
کد خبر: ۴۷۵۳۶۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


مشخصات شهید ص 2 منبع فرهنگنامه جاودانه های تاریخ/ زندگینامه...
کد خبر: ۴۷۵۳۴۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


ص2منبع فرهنگنامه جاودانه های تاریخ/ زندگینامه فرماندهان شهید استان اصفهان...
کد خبر: ۴۷۵۳۳۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


کد خبر: ۴۷۵۳۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


کد خبر: ۴۷۵۳۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


کد خبر: ۴۷۵۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


زندگینامه
"ستوان یار مرتضی رفیق" زندگینامه این شهید والا مقام را...
کد خبر: ۴۷۵۳۱۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


نوید شاهد خراسان جنوبی زندگینامه شهید "محمد حسین حسینی" را...
کد خبر: ۴۷۵۳۰۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۱


کد خبر: ۴۷۵۲۸۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


شهیدمنبع فرهنگنامه جاودانه های تاریخ/ زندگینامه فرماندهان شهید استان اصفهان...
کد خبر: ۴۷۵۲۷۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۰۴


بزرگوار گوشه هایی از زندگینامه وی را منتشر می کند...
کد خبر: ۴۷۵۲۱۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


کد خبر: ۴۷۵۲۰۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


از ظالم از هیچ کوششی فروگذار نبود نوید شاهد زندگینامه...
کد خبر: ۴۷۵۱۹۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


کرد نوید شاهد مخاطبین گرامی را دعوت به مطالعه زندگینامه...
کد خبر: ۴۷۵۱۹۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


نوید شاهد استان مرکزی در این خبر زندگینامه خود نوشت...
کد خبر: ۴۷۵۱۹۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


کد خبر: ۴۷۵۱۹۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


مطالعه چکیده ای از زندگینامه این شهید گرانقدر می کند...
کد خبر: ۴۷۵۱۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


گرامی را دعوت به مطالعه چکیده ای از زندگینامه این...
کد خبر: ۴۷۵۱۹۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۱۰


حال حاضر با عنوان بچه های حاج قاسم زندگینامه داستانی...
کد خبر: ۴۷۵۱۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۲/۰۸