نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

برچسب ها - وصیتنامه
برچسب: وصیتنامه
کد خبر: ۴۵۷۳۴۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


وصیت نامه شهید رمضانعلی کریمیان
کد خبر: ۴۵۷۳۱۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


وصیتنامه شهید رمضانعلی معصومی
نوید شاهد اصفهان منتشر میکند وصیتنامه شهید رمضانعلی معصومی بسم...
کد خبر: ۴۵۷۳۱۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


شهید جعفر نوری جوینانی
به خاک سپرده شد وصیتنامه شهید جعفر نوری جوینانی بسم...
کد خبر: ۴۵۷۳۰۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


وصیتنامه شهید عباس غلام نژاد
کد خبر: ۴۵۷۲۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


وصيتنامه شهید جلال قربانى شهید شاخص سال 1398 شهرستان نهاوند
کد خبر: ۴۵۷۲۳۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


شهید جلال قربانی شهید شاخص شهرستان نهاوند در سال 1398
کد خبر: ۴۵۷۲۳۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۷


آخر هر برادر و خواهرى که وصیتنامه مرا مى خواند...
کد خبر: ۴۵۷۲۳۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


وصیتنامه طلبه شهید نادر عبادی نیا شهید شاخص سال 1398 شهرستان همدان
کد خبر: ۴۵۷۲۲۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


وصیت نامه شهید ایرج اعتدادی
را برایتان نگه دارد این وصیتنامه را در تاریخ ۲۹...
کد خبر: ۴۵۷۲۰۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


وصیتنامه شهید مصطفی ملکیان آرانی
کد خبر: ۴۵۷۱۸۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


شهید سید محمد کریمی
کد خبر: ۴۵۷۱۷۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


وصیتنامه شهید امراله (امیر ) در مسجدی آرانی
کد خبر: ۴۵۷۱۵۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


سوختگى کامل بدن شد و به شهادت رسید متن وصیتنامه...
کد خبر: ۴۵۷۱۴۴   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۵


کد خبر: ۴۵۷۱۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


کد خبر: ۴۵۷۱۱۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


وصیتنامه : شهید محمد رضا ماندنی
نوید شاهد اصفهان منتشر میکند وصیتنامه شهید محمد رضا ماندنی...
کد خبر: ۴۵۷۰۹۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳


وصیتنامه شهید محمد علی اسلامی
نوید شاهد اصفهان منتشر میکند وصیتنامه شهیدمحمد علی اسامی...
کد خبر: ۴۵۷۰۹۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳


وصیتنامه شهید علی عبدلیان
نوید شاهد اصفهان منتشر میکند وصیتنامه هنرجوی شهید علی عبدلیان...
کد خبر: ۴۵۷۰۷۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۶


وصیتنامه شهید علی عبدلیان فینی
نوید شاهد اصفهان منتشر میکند وصیتنامه شهید علی عبدلیان فینی...
کد خبر: ۴۵۷۰۷۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۳/۲۳


پربازدید ها