بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان اصفهـان بـه عنـوان متولـی اصلـی پاسداسـت حریـم شهید و شهادت و بزرگداشت جایگاه و منزلت این عزیزان و خانواده مکرم ایشان در نظر دارد بـا رویکـردی رسـانه‌ای بـه بررسـی نقـش و جایگاه مـردم و رزمندگان اسـتان اصفهان در دفـاع مقدس، مقاومـت اسلامی و مدافعیـن امنیـت ایـران اسلامی بـا نگاهـی ویـژه به 25 آبان ماه (روز حماسـه و آثار مردم اصفهان)، نخسـتین جشـنواره ملی رسـانه‌ای روز بیست و پنجم را در گستره ملی، برگزار نماید. تیزر این جشنواره را نوید شاهد اصفهان منتشر کرد.

انتهای پیام/

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده