کتاب الکترونیک قصه فرماندهان (10) مسافر

کتاب الکترونیک قصه فرماندهان (10) مسافر

«مسافر» دهمین کتاب از سری مجموعه قصه فرماندهان بر اساس زندگی «شهيد غلامحسین افشردی» از كودكي تا شهادت به قلم زنده یاد داوود بختیاری دانشور است.
۷
آرشیو